S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

CASA DE CULTURĂ

CASA DE CULTURĂ

Casa de Cultură a fost construită în anul 1966, este amplasată în zona centrală a satului, dispune de două săli de spectacole (sala mare și sala mică) cu 770 locuri, birouri de lucru și săli de repetiţii. Casa de cultura dispune de mijloace tehnice audio-vizuale, sistem de încălzire, mobilier. Manifestările culturale ce se desfășoară țin de sărbătorile tradiționale ale neamului și sânt foarte atractive, dar organizarea lor necesită mijloace care sînt insuficiente. În sat activează două formații artistice de amatori „La fîntîna dorului” și Fanfara, care participă la diferite concursuri muzicale.  Pentru rezultate obținute, prin ordinul Ministerului Culturii nr. 270 din 15.12.2015 acestora li s-a conferit titlul de formație “model”.  Colectivul "La fintina dorului" este format din 10 doamne si 3  barbati, practic toti sunt lucrători ai Centrului de sanatate Zubrești. Ansamblul conlucrează activ cu lucrătorii casei de cultură din satul Zubresti, participând activ la manifestările culturale din localitate. Deasemenea cunoscut ca participant și învingători la numeroase festivaluri și concursuri, atât naționale cât și internaționale. 
   
Fanfara este formată din 12 copii din localitate. Fanfara de copii deasemenea se evidențiază prin rezultate frumoase obținute la concursuri și festivaluri naționale și internaționale.