S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local - autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei comunei, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local, constituită din 13 consilieri, care își desfășoară activitatea conform regulamentului de funcționare aprobat la 19.08.2015, prin decizia nr. 6/11.

Lista consilierilor din  Consiliul satesc  Zubrești  

 1. Brus Petru Serghei
 2. Cîrlig Gheorghe
 3. Corolețchi Igor
 4. Filimon Tamara 
 5. Filimon Ghenadie
 6. Galușca Anatolie
 7. Iachimiciuc Olga 
 8. Harti Olesea
 9. Mogîldea Ilie
 10. Mogîldea Nicolae
 11. Popa Anatolie
 12. Sîrghi Ludmila
 13. Ticlenco Ion

În cadrul Consiliului local Zubrești, în funcție de specificul local, în anul 2019 au fost create comisii consultative de specialitate din domeniile finanțelor, economiei, educației, culturii, tineretului și sportului.

Comisiile de specialitate ale consiliului local Zubrești 

I.Comisia pentru agricultură şi industrie,amenajarea teritoriului şi protecţia mediului    

 1. Mogîldea Ilie
 2. Popa Anatolie
 3. Galușca Anatolie

II.Comisia pentru activităţi economico- financiare,  social-culturale

 1. Iachimciuc Olga
 2. Ticlenco Ion
 3. Brus Petru
 4. Cîrlig Gheorghe
 5. Mogîldea Nicole

III.Comisia pentru învăţămînt,protecţie socială,culte,sănătate publică şi muncă

 1. Harti Olesea
 2. Filimon Tamara
 3. Sîrghi Ludmila

IV.Comisia   pentru  drept și disciplină 

 1. Corolețchi Ion
 2. Filimon Ghenadie
 3. Harti Olesea