S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

Echipa primăriei

Echipa primăriei

În cadrul primăriei activează 5 funcționari publici – secretarul consiliului local, contabil-șef,perceptor fiscal, inginer cadastral,specialist responsabil de domeniile asigurării suprevegherii situației protecției civile, organizării proceurilor de încadrare a recruților în serviciul militar, protecția drepturilor copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți dintre care 3 femei și 2 bărbați. Suplimentar organigramei tip a unității administrativ-teritoriale este angajată o persoană. Pentru instruirea funcționarilor publici și a consilierilor locali în anul 2015 nu au fost alocate surse financiare. Pe grupe de vîrstă doar un angajat are sub 35 ani, 2 angajați au vîrsta între 36 – 50 ani și 3 angajați au vîrsta peste 51 ani.

                         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neagu Vladimir- secretarul consiliului                                          Golenco Alexandra- contabil șef

 

                              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cîrlig Natalia- perceptor fiscal                                                                Filimon Gheorghe - inginer cadastral

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galușca Svetlana - Specialist protecția civilă,                                      Harti Olesea - asistent social, para-jurist

  evidență militară,protecția drepturilor copiilor