S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

INFORMAȚII PUBLICE

INFORMAȚII PUBLICE

transparenta-publica-620x350-e1469440478505

Asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale este reglementată de Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Transparenţa reprezintă oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice care a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.

Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.