S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

LICEUL TEORETIC ZUBREȘTI

LICEUL TEORETIC ZUBREȘTI

Primele file ale istoriei școlii sunt datate în anul 1897 cu existența bisericii din localitatea Zubrești, care ar fi avut la poartă o Școală pentru copii iar cărțile utilizate de școlari aparțineau bisericii. Momente de tăcere istoria le menține pînă în anul 1917, cînd în localitate a fost deschisă prima Școală primară rusă. În această școală era dăscăliți 53 elevi de un singur învățător – Grabovschi Emilian. În anul 1949 în localitate au fost deschise 4 școli primare amplasate în cele patru direcții azimutate ale satului, iar în anul 1973 aceste școli au fost comasate într-o singură instituție numită Școala medie de cultură generală din satul Zubrești, sediul căreia a fost dat în exploatare în acest an. Apogeul reorganizării instituționale a fost consemnate în anul 2008, în temeiul ordinului M.E.T.M al R Moldova nr.541 din 10.07.2008 cu privire la reorganizarea școlii medii de cultură generală din satul Zubrești în Liceul Teoretic Zubrești, începând cu 01.09.2008, cu un spațu rezervat  realizării procesului educațional de către 640 elevi.

Edificiul Liceului Teoretic Zubreşti dispune de 650 de locuri și are o suprafaţa totală a clădirii 2 304 m². Instituția dispune de 22 de săli de clasă, 1 sală sportivă, o sală de festivităţi, laboratoare, ateliere, o sală de computere conectate la internet, bibliotecă, sala de lectură. Spaţiul instituţiei este suficient şi este folosit la capacitatea de cca 53%. Numărul de copii înmatriculați în anul 2017 este de 401 și este în creștere față de anul 2015 . Numărul claselor în anul 2017 este 19 și înregistrează o creștere treptată făță de anul 2015  La începutul anului de studii 2017/2018 numărul cadrelor didactice este de 30, numărul acestora fiind în creștere față de anul 2015. Gradul de acoperire a necesarului în cadre didactice este de 100%. Încăperea şcolii este încălzită de la cazangeria autonomă conectată la gaze naturale. Nivelul de dotare cu materialele educaţional-metodologice şi educaţionale este satisfăcător.

Pagina web a instituției: Liceul teoretic Zubrești