S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

Primara

Primara

Manoli Maria

Născută la 05.08.1973 în s.Zubrești r-nul Strășeni

Studii: Postuniversitare

2016- prezent - studii postuniversitare la Academia de  Administrare Publică, specialitatea - Administrare publică

2006 - obține titlu de magistru în Psihopedagogie în cadrul Universității de stat din Tiraspol

1995- a absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, facultatea ”Psihologie și psihopedagogie reabilitară”, profilul Psihopedagogie, specializarea Psihologie, calificarea - psiholog

1992-a absolvit Școala Normală ”Vasile Lupu” din or. Orhei, specializarea - învățător la clasele primare

Activitatea profesională

  • Din anul 1995 activează ca învățătoare la clasele primare în Liceul Teoretic Zubrești;
  • În anul 2000 i se conferă gradul didactic doi;
  • În anul 2010 i se conferă gradul didactic întâi;
  • În perioada 2005-2015 - consilier local
  • 2015- prezent - primarul satului Zubrești

Căsătorită , crește și educă 2 copii.