S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

Primăria

Primăria

Organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice locale are
loc potrivit prevederilor Legii nr.436 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 457 din
14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea
consiliilor locale şi raionale. Astfel, administrația publică locală a satului Zubrești este
constituită din: consiliul local și primar.

În exercitarea atribuţiilor sale legale, primarul este asistat de structura funcţională – primăria. Ca
structură funcţională, primăria, are următoarele atribuţii principale: întocmeşte proiecte de
decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului; aduce la cunoştinţă publică
deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului; colectează şi prezintă primarului
informaţii privind starea economică şi socială a comunei; supraveghează executarea măsurilor
dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat; contribuie la elaborarea
proiectului de buget pentru următorul an bugetar; asigură executarea bugetului, în conformitate
cu deciziile consiliului local ș.a.