Satul Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului sătesc Zubrești, la data de 11.03.2022

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului sătesc Zubrești, la data de 11.03.2022

23 February 2022

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului sătesc Zubrești, la data de 11.03.2022

Se convoacă Consiliului local în şedinţă  ordinară  la  data de  11.03.2022  la ora 10:00

 1. Cu privire la executarea bugetului local în anul 2021

Raportor – Golenco Alexandra, contabil-șef

 1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe

Raportor- Golenco Alexandra, contabil șef

 1. Cu privire la repartizarea fondului disponibil

Raportor –  Golenco Alexandra, contabil-șef

 1. Cu privire la raportul de activitate a primăriei pentru anul 2021

Raportor – Manoli Maria, primar

 1. Cu privire la aprobarea cadastrului funciar

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la introducerea în grafică

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la aprobarea actului de casare plantațiilor perene

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor pasibile de înstrăinare în anul 2022

Raportor – Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la formarea bunului imobil

      Raportor – Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la vânzare-cumpărarea terenului prin licitație.

      Raportor: Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în cadrul înregistrării primare masive a terenurilor

      Raportor – Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la corectarea erorilor din titlul de autentificarea deţinătorilor de teren

      Raportor – Filimon Gheorghe, specialist

 1. Cu privire la parcursul limită a autoturismului primăriei pentru anul 2022

    Raportor – Manoli Maria, primar

 1. Cu privire la executarea fondului rutier

    Raportor –  Manoli Maria, primar

 1. Cu privire la examinarea cererilor

    Raportor – Manoli Maria, primar

 1. Cu privire la stabilirea străzii supuse reparației din fondul rutier.

    Raportor – Manoli Maria, primar

 1. Cu privire la aprobarea regulamentului fondului de rezervă.

    Raportor: Manoli Maria, primar

 1. Cu privire la aprobarea regulamentului intern.

    Raportor: Manoli Maria, primar

 1. Cu privire la completarea Strategiei de dezvoltare a satului Zubrești

    Raportor: Manoli Maria, primar

 1. Cu privire la aprobarea măsurilor de combatere a rabiei

    Raportor: Manoli Maria, primar

Distribuie mai departe

Alte Anunturi

27 March 2018

Audiența cetățenilor de către consilierul raional Nicolaev Ion

Stimați consăteni! Vă informăm că la data de 28 martie 2018, ora 10:00, în incinta sediului Primăriei Zubrești se va desfășura audiența cetățenilor de către consilierul raional Nicolaev Ion . Sunta așteptați toți doritorii. Informații suplimentare la numărul de telefon - 023779238

06 December 2021

Primăria Zubrești anunță desfășurarea Licitației cu strigare

  Primăria Zubreşti anunţă pentru data de 13.12.2021, ora 14:00 desfăşurarea în incinta primăriei a licitaţiei cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenului agricol cu nr. cadastral 80432151492, cu destinația agricol, suprafaţa de 0.5688 ha, cu bonitatea de 63, situat în intravilan, preţul iniţ