S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

 

În localitate există o bibliotecă publică, care este amplasată în incinta Casei de Cultură. Activitatea de bază a bibliotecii constă în promovarea cărții și lecturii şi desfășurarea activităților culturale. Fondul de cărţi din bibliotecă, în perioada anilor 2011 – 2015, a înregistrat o descreștere ușoară în anul 2015 cu cca 5 % față de anul 2011 și constituie 7 030 de cărți, dintre care 646 sunt în limba rusă. În anul 2015 fluxul cititorilor a constituit 229 persoane, iar numărul copiilor care au vizitat biblioteca este 308.

În anul 2014 biblioteca din sat a fost selectată ca finalistă în programul „NOVATECA”4 cu odurată de cinci ani. Programul se axează pe patru domenii principale de activitate, pentru realizarea obiectivelor propuse: dotarea bibliotecilor cu tehnologii moderne, instruirea bibliotecarilor, colaborarea cu autoritățile publice locale și centrale în vederea susținerii bibliotecilor publice în calitate de centre de dezvoltare comunitară și conlucrarea cu societatea civilă și sectorul privat pentru sensibilizarea publicului și a instituțiilor față de modernizarea bibliotecilor.