S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

Invitație la ședința extraordinară a Consiliului local care va avea loc pe data 10 iulie 2019

Invitație la ședința extraordinară a Consiliului local care va avea loc pe data 10 iulie 2019

09 July 2019

Invitație la ședința extraordinară a Consiliului local care va avea loc pe data 10 iulie 2019

 INVITAȚIE

Stimat consilier sunteți invitat la ședința extraordinară a Consiliului local care va avea loc pe data de 10 iulie 2019 la ora 9:00

 

Ședința comisiilor de specialitate vor avea loc pe data de 10 iulie 2019 după cum urmează:

Comisia pentru agricultură și industrie, amenajarea teritoriului și protecția mediului la ora 8:00

Comisia pentru activități economice - financiare, social - culturale la ora 8:20

Comisia pentru învățământ, protecție socială, culte, sănătate publică și muncă la ora 8:40

 

ORDINEA DE ZI:

a ședinței Consiliului local din 10 iulie 2019

  1. Cu privire la acordarea concediului secretarului Consiliului                                                                                                                                       Raportor- Manoli Maria, primar
  2. Cu privire la examinarea cererii                                                                                                                                                                       Raportor - Filimon Gheorghe, specialist
  3. Cu privire la examinarea cererilor                                                                                                                                                                      Raportor - Manoli Maria, primar
  4. Cu privire la modificarea bugetului local                                                                                                                                                            Raportor - Golenco Alexandra, contabil șef
  5. Cu privire la efectuarea tăierilor din conturul nr.2386 și de pe teritoriul primăriei.

Distribuie mai departe

Alte Noutăți