S. Zubrești

str. Ștefan cel Mare 2

Primăria Zubrești este semnatara Convenției UE a Primarilor pentru Climă și Energie

Primăria Zubrești este semnatara Convenției UE a Primarilor pentru Climă și Energie

25 November 2020

Primăria Zubrești este semnatara Convenției UE a Primarilor pentru Climă și Energie

Convenția Primarilor este cea mai mare inițiativă la nivel mondial a acțiunilor locale privind clima și
energia. Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de guverne locale care se
angajează în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în domeniul climei și al energiei.
Orașele semnatare promovează acțiuni de sprijinire a implementării obiectivului UE de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 și adoptarea unei abordări comune pentru
combaterea atenuării schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările climatice.
În Republica Moldova, sunt înregistraţi 63 de semnatari ai Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie.
Localitatea noastră Zubrești este semnatară a convenţiei începând cu anul 2018.

 

Vă indemnăm să urmăriți mai jos un video despre Conventia UE a Primarilor pentru Climă și Energie.

Distribuie mai departe

Alte Noutăți